Standpunten

Standpunten

Geen schreeuwend “alles moet anders” geen onhaalbare beloften: In onzekere tijden zorgt de ChristenUnie voor stabiliteit.

Kun je geloof en politiek combineren? Jazeker: Vanuit de gedachte dat de christelijke moraal,  naastenliefde niet alleen goed is voor christenen, maar voor alle mensen in Veendam zijn we al weer 12 jaar actief. Eerst als GPV/RPF combinatie, later als ChristenUnie.

 • We zijn in het begin van deze raadsperiode landelijk in het nieuws geweest met ons pleidooi voor een huwelijkscursus, daar waar relaties dreigden te stranden. Dit punt wordt landelijk opgepakt door onze minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.
 • Om gokverslaving een halt toe te roepen hebben we ons verzet tegen de uitbreiding van het casino en willen dat blijven doen.
 • De stadsregel die de ChristenUnie al in 2003 introduceerde: “respect voor elkaar altijd” blijft tot op de dag van vandaag actueel.
 • We blijven ons inzetten voor een beter milieu: als ware rentmeesters mogen we onze aarde gebruiken, maar niet verbruiken. We zijn dan ook voorstander van toepassing van zonne-energie en (mits goed geplaatst) windenergie. Daarnaast verdienen biobrandstoffen meer aandacht dan nu het geval is.
 • Om de afvalkosten van onze gemeente te beperken willen we diftar (=betalen voor aangeleverd afval) per geleegde grijze container. Met een klein financieel duwtje in de rug verwachten we veel betere scheiding van afval.
 • We hebben ons met succes verzet tegen extreme hoogbouw zoals gepland was op het voormalige busstation.
 • Om ons winkelcentrum aantrekkelijk te houden blijven we voorstander van gratis parkeren in het centrum. Eventueel kan een blauwe zone (met parkeerschijf) worden ingesteld.
 • De ChristenUnie is tegen koopzondagen. De extra omzet van een koopzondag weegt zelden op tegen de extra kosten. We gunnen ondernemers en het winkelpersoneel een welverdiende zondagsrust.
 • Om de service aan burgers te verbeteren steunen wij de samenwerking met de gemeente Pekela.
 • De gemeente mag niet op te grote voet leven. Het miljoenentekort op de meerjarenbegroting moet opgelost worden zonder dat mensen met een laag inkomen hiervan de dupe worden.
 • Maar niet alleen de minima moeten geholpen worden, ook mensen die net iets meer verdienen dan het minimumloon mogen niet buiten alle subsidieregelingen en andere tegemoetkomingen vallen. De ChristenUnie zet zich niet alleen in voor deze groep mensen maar steunt ook het huidige college hierin die deze problemen onderschrijft.