Waterschap

 

Onze ChristenUnie vertegenwoordiger:

 

De heer T. (Tjip) Douwstra
De Wedde 3
9502 BD Stadskanaal
Tel. 06-50225776
E-mail


Standpunten

Waterschappen dienen de samenleving en voeren daarom een verstandig waterbeheer waarbij ze de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen. Ze leggen als goed rentmeester verantwoording af over het gevoerde beheer.


Dit leidt tot de volgende speerpunten:

1.    Wij zijn verstandig en gaan voor waterveiligheid:

  • Wij geven water de ruimte door waterbergingsgebieden aan te wijzen en gaan dijken en kades versterken.
  • Wij maken werk van calamiteitenoefeningen.

2.    Wij zijn dienstbaar en gaan voor het delen en ontwikkelen van waterkennis:

  • Wij nemen in de waterschapsbegroting een bijdrage op voor de waterproblematiek van ontwikkelingslanden.
  • Wij passen in samenwerking met waterkennisinstituten nieuwe, innoverende technieken toe.

3.    Wij zijn rechtvaardig en gaan voor een eerlijke lastenverdeling:

  • Wij bieden bedrijfszekerheid voor agrarische bedrijven in hun rol als o.a. beschermer van het landschap.
  • Wij regelen nadeelcompensatie goed en fatsoenlijk.

4.    Wij zijn rentmeester en gaan voor een duurzaam water- en landschapsbeheer:

  • Wij leggen natuurvriendelijke oevers aan en zorgen steeds voor schoner water.
  • Wij beschermen waterschapsobjecten met een grote cultuurhistorische waarde (molens, sluizen en gemalen).